Sint-Jorisbasisschool

‘in iedereen geloven, om éénieder in zichzelf te laten geloven’

Samen op een creatieve en positieve manier

de lat van elk kind hoog leggen

in een open en veilige omgeving.

Samen  

Kinderen, ouders en leerkrachten delen ervaringen en leren met en van elkaar.

We laten ons inspireren en bijstaan door experten op verschillende domeinen.

  

  Creatief

We passen onze schoolwerking en –organisatie aan aan noden van ouders, kinderen en leerkrachten in Brussel.

Om het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en ouders te verhogen, zijn we blijvend op zoek naar vernieuwing en verfijning.

Positief

We geloven in het potentieel van elk kind, elke ouder, elke leerkracht en de rol van ‘zelfvertrouwen’ in de ontwikkeling van elke persoon.

De lat hoog leggen van elk kind

Via observaties ontdekken we sterkten en talenten.

Die zetten we in om de ontwikkelingskansen van elke kind individueel te maximaliseren.

We optimaliseren het leerproces door te differentiëren in inhoud, begeleiding, werkvorm en tempo.

Open

We zetten in op een informele dialoog.

Kinderen, ouders, en leerkrachten ontdekken en beleven hun stad en creëren een brede kijk op de wereld.

Ieder persoon is uniek. Verschillen maken het verschil.

Veilig

Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen op elk moment zichtzelf zijn, steunen elkaar en mogen fouten maken.

Regels en structuren zorgen voor een stabiele leef- en leeromgeving waarin dit mogelijk is.